กิจกรรมเด่น
 

หมอลำซิ่งอิงวัฒนธรรมอีสาน

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มค้นคิดการตั้งวงหมอลำกลอนซิ่งของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น และความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน ตลอดจนรักษาไว้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รายละเอียด)

 
 
 
 
 

นายสุรสิทธิ์ บุญครอง

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืช และเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้กับนักเรียนเป็นเป็นการสร้างองค์ความรู้อีกทั้ง

เป็นการปลุกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
***************
   
   
โครงสร้างการบริหารงาน
   
   
   
สวนพฤกษศาสตร์
           
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดมีชีวิต
  **ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัยศักดิ์ วงษ์สุ่ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเดาะตะกร้อ งาน Exellence Fair 50 ระดับภาคอิสานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
***************
 

** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ในวันที่ 9 ส.ค. 2550 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

กำหนดการจัดงาน

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

เวลา 09.19-10.59 น. ร่วมกิจกรรมวันแม่ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และร่วมรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธี

 

การศึกษา
 
โรงเรียน  
สถาบันอุดมศึกษา  
กวดวิชา  
ศึกษาต่อต่างประเทศ  
ห้องสมุดและฐานข้อมูล  
***************
 
บันเทิง
  ** ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ที่ได้น้อง ฟาง ๆ ลูกสาวที่น่ารัก ขอให้โตขึ้นแล้วสวยและเก่งเหมือนแม่นะครับ
ดูดวงและโหราศาสตร์   ** ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจันทร์ฉาย พินิจลึก ที่ได้น้องแก้ม ลูกสาวที่น่ารัก ขอให้โตขึ้นแล้วสวยและเก่งเหมือนแม่นะครับ
ดารานักร้อง            
เพลงและดนตรี   ผลงานนักเรียน
ภาพยนตร์  
นักเรียนโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแดนซ์เซอร์ ในงานของดีเมืองชุมแพ  
***************
   
ทีวีและเคเบิล
   
ช่อง 3    
ช่อง 5    
ช่อง 7    
ช่อง 9            
ช่อง 11  
จากสภาพชุมชน ปรากฏว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้านมวยไทย คือ นาย สง่า ศรีถาวร และนาย บุญแปลง บุญสอน พร้อมทั้งนาย ประยุทธ เอี่ยมสะอาด ประกอบกับบุคลากรในโรงเรียนคือ นาย เนตร ศรีกัณหา ที่มีความสามารถและรักศิลปะแม่ไม้มวยไทย จึงได้จัดตั้งค่ายมวยขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ ช. หนองกุงพิท ”  
ช่อง Titv    
ช่อง UBC    
Nation Channel    
***************
   
หนังสือพิมพ์
   
ไทยรัฐ            
เดลินิวส์   การพัฒนาบุลากร
ไทยโพสต์  
นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ รับรางวัลรองชนะเลิศการผลิตสื่อ CAI จากนางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการ สพฐ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548  
มติชน    
ข่าวสด    
คมชัดลึก    
       
               
 
ผู้ดูแลระบบ wera.n@hotmail.com